• Edukacja
  • III Pomorski Tydzień Białej Wstążki

III Pomorski Tydzień Białej Wstążki

1–7 grudnia 2022 r. Serdecznie zapraszają mężczyzn – mieszkańców Woj. Pomorskiego do aktywnego udziału w wydarzeniu. Zachęcamy do przypięcia w tym czasie białej wstążki oraz przesłanie wykonanego zdjęcia na adres mailowy Fundacji „Wschodzące Słońce” fundacja@wschodzaceslonce.org.pl Wyrazimy w ten sposób nasz sprzeciw wobec przemocy w stosunku do kobiet i zadeklarujemy, że zawsze będziemy reagować, kiedy będziemy świadkami takich zdarzeń. Po raz pierwszy białe wstążki założyli mężczyźni z Kanady, którzy w 1991 r. postanowili w ten sposób uczcić pamięć 14 studentek zamordowanych 06.12.1989 r. w budynku Politechniki w Montrealu, przez 25 -letniego mężczyznę, który uważał, że kobiety nie powinny studiować na wydziałach nauk ścisłych/ technicznych. Przemoc mężczyzn wobec kobiet jest zjawiskiem ogólnoświatowym i przybiera różne formy, jednak jesteśmy przekonani, że zdecydowana większość mężczyzn nie ucieka się do przemocy w relacjach z kobietami. Dajmy temu wyraz poprzez udział w III Pomorskim Tygodniu Białej Wstążki.

W imieniu organizatorów:

Katarzyna Weremko

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

Mariusz Ruszkowski

Prezes Fundacji dla Dziecka i Rodziny

„Wschodzące Słońce”

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

plakat POmorskie z Ukrainą
Skip to content