• Gmina
  • Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania drugiego piętra Szkoły Podstawowej w Leśniewie

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania drugiego piętra Szkoły Podstawowej w Leśniewie

W dniu 5 grudnia 2022 r. zawarto umowę na zadanie: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania drugiego piętra Szkoły Podstawowej w Leśniewie”.

Projektowana przebudowa budynku będzie mieściła dodatkowo 11 sal lekcyjnych o różnych funkcjach, świetlicę oraz salę rekreacyjną.

Powierzchnia użytkowa części przebudowywanej wzrośnie o 1.120 m2.

W budynku istniejącym zaprojektowano m.in.:

– drzwi ewakuacyjne zewnętrzne, obudowę klatki schodowej,

– schody zewnętrzne oraz drzwi zewnętrzne na klatce schodowej,

– wymianę przeszklenia między pomieszczeniami,

– wymianę okien zewnętrznych i zamontowanie dodatkowych okien połaciowych,

– nowe sale lekcyjne oraz pomieszczenia techniczne wraz z infrastrukturą,

– wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie, kalpy oddymiające,

– dwie platformy dla osób niepełnosprawnych,

– panele fotowoltaiczne w ilości 156 szt.,

– rozbudowa istniejącej rozdzielnicy TG,

– roboty remontowe w istniejącym obiekcie.

W zakresie zagospodarowania terenu – wykonanie drogi pożarowej w południowej części terenu, wymiana i wzmocnienie nawierzchni odcinka drogi i placu przed wejściem głównym do budynku oraz wykonanie utwardzeń w strefach projektowanych wyjść z budynku, lokalizacja nowych miejsc postojowych dla stojaków na rowery i hulajnogi.

Wykonawcą zadania została firma PHU FRONTEX Tomasz Dyczyj z Wejherowa za cenę

brutto 7.749.779,04 zł.

Inwestycja będzie dofinansowana z Programu: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 4.788.875,73 zł.

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

plakat POmorskie z Ukrainą
Skip to content