Search
Close this search box.

Program pilotażowy teleKTG

„Szpitale Pomorskie” uruchamiają program pilotażowy dla kobiet od 36. tygodnia ciąży z terenu powiatu puckiego, które będą mogły korzystać z usługi TeleKTG, polegającej na analizie i interperetacji zarejestrowanego badania KTG wykonanego w warunkach domowych przy wykorzystaniu bezprzewodowego telemedycznego kardiografu KTG.

Kardiotokografia (KTG) to jedno z najważniejszych badań wykonywanych w czasie ciąży.

Poczucie bezpieczeństwa i szybkie reagowanie na zachodzące zmiany u kobiety będącej w trakcie ciąży stanowi o jej dobrym stanie fizycznym i psychicznym w oczekiwaniu na rozwiązanie. Usługa TeleKTG, czyli mobilny system do wykonywania KTG, w dowolnym miejscu i czasie gwarantuje bezpieczeństwo dla ciężarnych zapewniając dostęp do całodobowej opieki na najwyższym poziomie, pozwala na szybkie wyeliminowanie zagrożenia dla płodu i na wszczęcie właściwych procedur medycznych.

W województwie pomorskim obserwuje się znaczący problem z miejscami dla pacjentek ginekologii i położnictwa. Zamknięcie w ostatnim czasie oddziałów położniczych w szpitalach w Pucku oraz w Bytowie, skazuje pacjentki do poszukiwania miejsca leczenia i kontroli przebiegu ciąży poza ich miejscami zamieszkania.

– Dlatego program adresowany jest do wszystkich kobiet w ciąży pojedynczej mieszkających na terenie powiatu bytowskiego i puckiego od 36 tygodnia ciąży zagrożonych brakiem opieki położniczej na terenie ww. powiatów. „Szpitale Pomorskie” realizować będą projekt na terenie powiatu puckiego, zaś szpital w Kościerzynie – powiatu bytowskiego. Środki finansowe na ten cel przekazał samorząd województwa pomorskiego – mówi Jacek Pilarczyk, wiceprezes Zarządu „Szpitali Pomorskich”.

W imieniu „Szpitali Pomorskich” zadanie to realizować będzie firma „Carebits” z Warszawy, która odpowiedzialna jest zarówno za dostarczenie sprzętu, interpretację wyników i telekonsultacje dla ciężarnych oraz ścisłą współpracę z Oddziałem Położniczo-Ginekologicznym szpitala w Wejherowie.

Ważna informacja:

W ramach pilotażu opieką będą następujące grupy pacjentek:

  1. mieszkanki powiatu puckiego w 36 tyg. ciąży, które aby wziąć udział w projekcie muszą zgłosić chęć udziału na stronie carebits.pl
  2. mieszkanki powiatu puckiego, które są lub będą pacjentkami Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala w Wejherowie. Jeśli w trakcie pobytu w szpitalu zdecydują o przystąpieniu do projektu – również aby wziąć udział w projekcie muszą zgłosić chęć udziału w projekcie na stronie carebits.pl.
  3. Pacjentki uczestniczące w zajęciach „Szkoły Rodzenia 3 Planety”, która działa w Szpitalu w Wejherowie – tutaj również mieszkanki powiatu puckiego, które chcą wziąć udział w projekcie muszą zgłosić chęć udziału na stronie carebits.pl.
  4. grupa to pacjentki powiatu wejherowskiego, pozostające pod opieką Oddziału Położniczo-Ginekologicznego w szpitalu Wejherowie lub Szkoły Rodzenia, które ze względu na ciążę powikłaną zostaną włączone do projektu przez personel oddziału.
Otwiera się w nowym oknie

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty: