Informacja

Dnia 30 października br. /środa/ biura Nr 4 i 6 – „Budownictwo”
w Referacie Budownictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy Puck będą NIECZYNNE dla interesantów.

Druki podań będzie można pobrać w sekretariacie Urzędu Gminy Puck, bądź ze strony internetowej Biuletynu  Informacji  Publicznej pod adresem: http://bip.gmina.puck.pl

Wybierz interesujący układ