Informacja na temat wznowienia funkcjonowania żłobków oraz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Puck

Decyzja jaką podejmują organy założycielskie placówek wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Puck o wznowieniu funkcjonowania placówki jest uzależniona od spełnienia wszystkich wytycznych określonych odpowiednimi resortowymi rozporządzeniami oraz wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
Możliwość ponownego otwarcia placówki może nastąpić po spełnieniu wszystkich wymogów a nie tylko części z nich.
Z uwagi na krótki termin wykonania zaleceń od ukazania się wytycznych GIS z dniem 6 maja br. nie otwarto żadnej placówki.

Planuje się otwarcie z dniem 11 maja br. następujące placówki wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Puck:
1. Żłobki niepubliczne w Celbówku
2. Przedszkole w Żelistrzewie ( samorządowe) oraz:
Niepubliczne Przedszkola w: Żelistrzewie, Mrzezinie, Celbówku, Starzynie, Połczynie

Wszystkie oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych nie będą otwarte do dnia 22 maja br.

Informujemy rodziców, iż w pierwszej kolejności mogą skorzystać dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Szczegółowe treści procedur bezpieczeństwa organizacji pracy w stanie epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 danej placówki przedszkolnej można uzyskać na stronach internetowych placówek bądź w kontakcie telefonicznym.

Wybierz interesujący układ