W ostatnich dniach docierają do Zarządu Województwa Pomorskiego niepokojące informacje o licznych kradzieżach środków ochrony roślin.

W ostatnich dniach docierają do Zarządu Województwa Pomorskiego niepokojące informacje o licznych kradzieżach środków ochrony roślin. Wielu rolników zaopatrzyło się w preparaty do ochrony roślin na cały sezon agrotechniczny. Kradzieże są dla nich bardzo dotkliwe, powodują istotne straty finansowe dla gospodarstw rolnych. Jako człowiek, który przepracował ponad 40 lat w rolnictwie wiem, co to oznacza dla rolnika, zwłaszcza w tak trudnym gospodarczo czasie, w dodatku na początku sezonu wegetacyjnego.

Zwracam się do Państwa z gorącą prośbą o przekazanie rolnikom prowadzącym gospodarstwa rolne na terenie Waszych gmin ostrzeżenia przed kradzieżą środków ochrony roślin z gospodarstw rolnych. Niech dobrze zabezpieczą swoje magazyny ŚOR. Jednocześnie informuję, że zwrócę się do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku o prewencyjne kontrole legalności pochodzenia sprzedawanych środków ochrony roślin na terenie województwa pomorskiego.

Wybierz interesujący układ