• Gmina
  • Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10.05.2020 r.

Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10.05.2020 r.

Zgodnie z pismem Państwowej Komisji Wyborczej, poniżej podajemy Stanowisko PKW w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, w sytuacji, gdy Urząd Gminy jest zamknięty dla interesantów.

Zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przysłane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy normalnego funkcjonowania urzędu) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływy terminu na dokonywanie zgłoszeń);

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:

  1. uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
  2. potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny);

Skan zgłoszenia, zgodnie z wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej, należy przesłać na adres e-mail: marias@gmina.puck.pl .

Dodatkowych informacji o sposobie przyjmowania zgłoszeń można uzyskać pod numerem telefonu: (58) 673-56-20.

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content