Informacja o wynikach konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Mieroszynie

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

przeprowadzonego w dniu 26 maja 2015 r.

Wójt Gminy Puck informuje o zatwierdzeniu konkursu

na stanowisko Dyrektora:

Szkoły Podstawowej w Mieroszynie

– konkurs został rozstrzygnięty –

nie wyłoniono kandydata, oferent nie uzyskał bezwzględnej większości głosów członków komisji

 

Wybierz interesujący układ