• Gmina
  • Informacja w sprawie bezdomnych psów

Informacja w sprawie bezdomnych psów

W odpowiedzi na maile w sprawie zaopiekowania się porzuconymi psami na terenie Gminy Puck, informuje się że w przypadku znalezienia bezdomnego psa przez mieszkańca danej wsi, należy o tym fakcie poinformować Sołtysa w celu potwierdzenia, że dane zwierzę nie posiada właściciela w sołectwie. Następnie sołtys zgłasza ten fakt pracownikowi gminy lub przychodni weterynaryjnej w celu sprawdzenia czy pies nie posiada numer identyfikacyjnego (chipa).

W przypadku braku znalezienia właściciela i chęci zaadoptowania psa prosi się o kontakt z Urzędem Gminy Puck, tel. kont. 58 673 56 47.

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content