Informacja – Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Wójt Gminy Puck informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Puck, ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck, w pokoju 33 w godzinach pracy Urzędu tj.(7:30-15:30) można zapoznać się  z wyłożonym do publicznego wglądu  Planem Gospodarki Niskoemisyjnej. Uwagi i wnioski do w/w dokumentu z podaniem imienia i nazwiska i adresu należy składać w Urzędzie Gminy Puck, ul. 10 Lutego 29, 84- 100 Puck,  adres poczty e-mail: ugpuck@onet.pl w terminie do dnia 16 września br. Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Puck.

 

Anna Łapińska

Inspektor ds. integracji europejskiej

 

Wybierz interesujący układ