K O M U N I K A T W związku z zanieczyszczeniem wody w wodociągu LEŚNIEWO

K O M U N I K A T

W związku z zanieczyszczeniem wody w wodociągu LEŚNIEWO Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku wydał ocenę jakości wody określając jej warunkową przydatność do bezpośredniego spożycia po przegotowaniu.

W wodzie nie występują bakterie chorobotwórcze, wykryto natomiast pojedyncze bakterie wskaźnikowe z grupy coli.

Dla bezpieczeństwa konsumentów woda będzie chlorowana.

Jednocześnie woda może być używana do mycia, kąpieli i innych potrzeb gospodarczych.

 

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej

Bożena Kamińska.

SOŁTYS (2)

Wybierz interesujący układ