• GOPS
 • Kolejne zmiany w usługach Punktu Pomocy Rodzinie dla mieszkańców Gminy Puck

Kolejne zmiany w usługach Punktu Pomocy Rodzinie dla mieszkańców Gminy Puck

Z przyjemnością informujemy, że od miesiąca września br. w Punkcie Pomocy Rodzinie odbywają się indywidualne konsultacje dla dzieci i młodzieży uzależnionej i współuzależnionej od alkoholu oraz ofiar przemocy.

Przypominamy również, że od lutego br. można skorzystać z usług specjalisty od środków odurzających (narkotyki, dopalacze, leki).

Świadczymy pomoc w zakresie poradnictwa poprzez: anonimowe i nieodpłatne spotkania o charakterze konsultacyjnym i motywacyjnym dla osób zgłaszających się z własnej inicjatywy.

Główne zadania Punktu Pomocy Rodzinie to:

 • Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki
  i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie.

 • Udzielanie osobom i rodzinom konsultacji oraz porad psychologicznych, prawnych i psychiatrycznych w sprawach uzależnień i przemocy.

 • Motywowanie osób współuzależnionych do ewentualnego podjęcia psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego.

 • Wspomaganie osób pijących ryzykownie i szkodliwie w podjęciu decyzji w sprawie zmiany szkodliwego wzoru picia.

 • Motywowanie osób uzależnionych od alkoholu lub środków odurzających do podjęcia leczenia odwykowego oraz psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego.

 • Udzielanie wsparcia osobom po zakończonej psychoterapii poprzez rozmowy podtrzymujące.

 • Inicjowanie interwencji w przypadku rozpoznania zjawiska przemocy w rodzinie poprzez udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy.

 • Gromadzenie aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach służb i instytucji z terenu gminy, zajmujących się systemową pomocą dla rodziny.

 • Współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

Konsultacje w Punkcie Pomocy Rodzinie dla mieszkańców Gminy Puck odbywają się w Pucku, przy ul. Lipowej 3c (budynek MOKSiR-u w Pucku), w następujących dniach:

Poniedziałek

16:00 ? 19:00 ? konsultacje dla osób uzależnionych, współuzależnionych od alkoholu oraz ofiar przemocy w zakresie psychologii

16:00 ? 19:00 ? konsultacje dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz ofiar przemocy w zakresie psychiatrii

Wtorek

13:00 ? 16:00 ? porady prawne

Środa

16:00 ? 18:00 ? konsultacje dla dzieci i młodzieży uzależnionej, współuzależnionych od alkoholu oraz ofiar przemocy

Sobota (pierwsza i trzecia miesiąca)

12:00 – 16:00 – konsultacje dla osób uzależnionych od środków odurzających (narkotyki, dopalacze) i ich rodzin

Możliwość ustalenia terminu spotkania pod numerem tel. 570 917 778, w godzinach przyjęć specjalistów.

 

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content