Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów? zaprasza seniorów w wieku 60+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku jako partner projektu ?Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów? zaprasza seniorów w wieku 60+ (tj. osoby, które w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły minimum 60-ty rok życia), do skorzystania ze wsparcia w formie:

  • całodziennych usług opiekuńczych w Dziennym Domu Pobytu w Celbowie,
  • zajęć organizowanych w Klubach Seniora na terenie Gminy Puck (w Leśniewie, Połczynie, Osłoninie, Strzelnie i Sławutowie).

Kryteria formalne niezbędne do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w Klubach Seniora oraz
w Dziennym Domu Pobytu w Celbowie zostaną dokonane przez pracownika socjalnego. Zapraszamy do kontaktu z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pucku osobiście lub pod nr telefonu 533 833 830 lub 533 433 551.

Zamiast siedzieć w domu Seniorzy mogą skorzystać z aktywnego i kreatywnego spędzania czasu,
w tym: z zajęć ruchowych, manualnych, spotkań ze specjalistami (podologiem, lekarzem, psychologiem, rehabilitantem, dietetykiem), zajęć komputerowych, wyjazdów do instytucji kultury (kina, teatru, muzeum). W ramach pobytu Seniorzy otrzymają ciepły posiłek.

Udział w Klubie oraz w Dziennym Domu Pobytu jest bezpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona. Aktualnie funkcjonuje już Dzienny Dom Pobytu w Celbowie i Kluby Seniora w Leśniewie,  Połczynie i Osłoninie. Wkrótce swoją działalność rozpoczną Kluby w Sławutowie i Strzelnie.

 

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content