• Edukacja
  • Konkurs DETEKTYWI PRZESZŁOŚCI I edycja pt ?Tworzymy własne drzewko genealogiczne?

Konkurs DETEKTYWI PRZESZŁOŚCI I edycja pt ?Tworzymy własne drzewko genealogiczne?

Konkurs realizowany jest w ramach projektu ?Postaw na rodzinę?

Organizatorem  konkursu jest Publiczne Gimnazjum im. Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku przy współpracy Muzeum Ziemi Puckiej oraz Zrzeszenia Kaszubsko ? Pomorskiego w Pucku.

CELE

  • wzbudzenie zainteresowania historią swoich przodków
  • wzmacnianie więzi rodzinnych
  • rozbudzenie zainteresowań genealogią
  •  rozwijanie kreatywności, poszukiwania i wykorzystania informacji z różnych źródeł, kształcenie postawy twórczej
  • propagowanie wiedzy o mieszkańcach regionu.

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych powiatu Puckiego. Zadaniem uczestników jest przygotowanie drzewa genealogicznego rodziny do minimum czterech pokoleń wstecz licząc jako pierwsze pokolenie autora opracowania. Arkusz przedstawiający drzewo nie może być mniejszy od formatu A2 i nie większy od formatu A0. Organizator zastrzega  sobie prawo do zachowania prac dlatego nie należy stosować oryginalnych dokumentów i zdjęć. Każda praca musi być opisana (imię i nazwisko uczestnika, szkoła, klasa, imię i nazwisko opiekuna) i wysłana lub dostarczona  na adres Publiczne Gimnazjum w Pucku, 84-100 Puck, ul Nowy Świat 12  

Termin nadsyłania prac upływa 28 kwietnia 2014 roku

Kryteria oceny prac:

  • zastosowanie zasad badań genealogicznych zgodnie z metodologią ;
  • zastosowanie skrótów i symboli genealogicznych dla różnego rodzaju faktów
  • ilość zawartych informacji;
  • walory artystyczne;

Organizator planuje publiczne udostępnienie nagrodzonych i wyróżnionych prac w formie wystawy, publikacji w internecie, lub publikacji prasowej. Dla autorów nagrodzonych prac przewidziane są nagrody oraz dyplomy. O wynikach i terminie wręczenia nagród poinformujemy laureatów i opiekunów telefonicznie lub drogą elektroniczną. Serdecznie zapraszamy!

W imieniu organizatorów konkursu

Wioleta Moszkowicz, Sylwia Ekwińska- Czeczko.

telefon kontaktowy: 505058225

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content