• Gmina
  • Konkurs na Partnera dla Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej

Konkurs na Partnera dla Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej

Związek Międzygminny Zatoki Puckiej szuka Partnera do wspólnego opracowania i realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 5, Działanie 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa.

Zainteresowane osoby uzyskają wszelkie informacje pod następującym linkiem: http://zmzp.pl/index.php?id=216 „

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content