• Gmina
  • Konsultacje społeczne obszarów białych NGA

Konsultacje społeczne obszarów białych NGA

Gmina Puck niniejszym informuje, że w dniu 6 sierpnia 2019 r. Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczęło kolejną edycję konsultacji społecznych obszarów białych NGA, w ramach których można zgłosić inwestycje planowane do realizacji w latach 2019-2022. Białe obszary NGA to punkty adresowe budynków, w których nie występuje infrastruktura telekomunikacyjna umożliwiająca świadczenie usług dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s lub 100 Mb/s w przypadku placówek oświatowych.

Celem konsultacji jest określenie listy białych obszarów NGA, które będą stanowiły potencjalny obszar kolejnych interwencji w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Konsultacje społeczne trwają od 6 sierpnia do 6 września br. W ramach konsultacji zbierane są trzyletnie plany inwestycyjne przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Wsparcie publiczne w formie dotacji może być udzielone tylko na obszarach, gdzie nie ma i najprawdopodobniej w ciągu trzech lat nie powstanie infrastruktura NGA na zasadach rynkowych.

Konsultacja prowadzone są za pomocą Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS), który jest realizowany w ramach Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa (SIPS). Projekt jest realizowany przez Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ze środków 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007?2013.

Celem Projektu jest utworzenie systemu teleinformacyjnego, zapewniającego wsparcie administracji rządowej i samorządowej w zarządzaniu oraz koordynacji projektów dotyczących budowy infrastruktury szerokopasmowej na obszarach wymagających interwencji.

Szczegółowe informacje o konsultacjach dostępne są pod adresem pod adresem https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/konsultacje-spoleczne-obszarow-bialych-nga5 oraz w dokumentach ?Zasady konsultacji społecznych obszarów białych NGA? i instrukcji użytkownika konsultacji, dostępnej na portalu SIIS w zakładce ?Pomoc?.

Informujemy także, że lista konsultowanych punktów adresowych została udostępniona do pobrania w sekcji ?Słowniki? zakładki ?Pomoc? portalu SIIS.

zasady_konsultacji_spolecznych_obszarow_bialych_nga

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content