Kurs Instruktora Nordic Walking

TERMIN:  29.-30. marzec 2014r.

MIEJSCE: Dankowo (pow. kwidzyński, woj. pomorskie)

Cena: 280,00zł

(cena zawiera: wykłady, zajęcia praktyczne, legitymację instruktorską oraz certyfikat i zaświadczenie – jak otrzymać rabat)

Instruktor Nordic Walking pełni funkcję animatora czasu wolnego, rekreacji i wypoczynku czynnego szczególnie dla osób, które pragną poprawić swoją ogólną kondycję. Uzyskanie uprawnień pozwala na podjęcie pracy jako Instruktor NW w klubach seniora, ośrodkach kultury, centrach aktywności lokalnej, domach opieki (pomocy) społecznej, ośrodkach wypoczynkowych i sanatoryjnych (leczniczych), biurach podróży organizujących imprezy z zakresu turystyki aktywnej, klubach fitness.

Organizacja kursu:

– dzień 1 – wykłady i zajęcia terenowe w godz. 10.00.-16.00.

– dzień 2 – zajęcia praktyczne (terenowe) w terenie w godz. 10.00.-14.00.

Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie organizatora:TUTAJ .

Zakres Kursu:

1. Historia Nordic Walking.

2. Aspekty zdrowotne Nordic Walking.

3. Zastosowanie Nordic Walking w turystyce i rekreacji.

4. Zasady bezpieczeństwa na zajęciach Nordic Walking.

5. Sprzęt Nordic Walking.

6. Metodyka prowadzenia grupy NW.

7. Ćwiczenia rozgrzewające, rozciągające i relaksacyjne z wykorzystaniem kijów Nordic Walking.

8. Technika marszu.

Wymagania:

– ukończony 18 r.ż. oraz posiadanie minimum średniego wykształcenia;
– dobry stan zdrowia;
– posiadanie kijków umożliwiających chodzenie techniką Nordic Walking (TTPiK nie prowadzi sprzedaży kijków);
– wygodny strój i obuwie.

Nasze stowarzyszenie jest koalicjantem programu „Rok Szkoły w Ruchu” organizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w 2014 roku.

Wybierz interesujący układ