Ministerstwo Rolnictwa informuje o przedłużeniu naboru wniosków na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało na swoich stronach internetowych, że został przedłużony do dnia 20.07.2020 r. termin składania wniosków o przyznanie pomocy w obszarze nawadniania w gospodarstwie w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, który miał się zakończyć w dniu 20 kwietnia 2020 r.

Pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych, do których należą m.in. koszty: wykonania ujęć wody, zakupu nowych maszyn i urządzeń wykorzystywanych do nawadniania w gospodarstwie, budowy albo zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do nawadniania w gospodarstwie.

W związku z powyższym mogą zostać objęte wsparciem następujące rodzaje operacji:

  • wykonanie nowego nawodnienia,
  • ulepszenie istniejącej instalacji nawadniającej,
  • ulepszenie instalacji nawadniającej wraz z powiększeniem nawadnianego obszaru.

Wszelkie informacje są dostępne na stronach:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/nawadnianie–nabor-wnioskow-wydluzony-do-20-lipca-2020-r oraz

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-41-modernizacja-gospodarstw-rolnych-obszar-nawadniania-w-gospodarstwie.html.

materiał na podstawie informacji z portalu www.gov.pl oraz arimr.gov.pl

Wybierz interesujący układ