Narada roczna z jednostkami OSP

Wstęp i podsumowanie minionego roku wygłosił Komendant Powiatowy bryg. Bartłomiej Mollin, następnie tematykę izolowanych zdarzeń medycznych oraz szkoleń z zakresu ratownictwa medycznego omówił Z-ca Komendanta Powiatowego mł.bryg. Andrzej Borkowski. Kolejnym punktem programu były zasady postępowania podczas działań ratowniczych oraz wnioski z akcji i ćwiczeń, które przedstawił D-ca JRG st.kpt. Artur Krzeszowski. Tematykę dofinansowanie dla jednostek w KSRG i dotacje MSWiA omówiła Pani ogn. Grażyna Kwiek starszy technik ds. kwatermistrzowskich. Na zakończenie tematykę szkoleń i inspekcji przedstawił mł.kpt. Humanowski – specjalista ds. operacyjno – szkoleniowych.

W naradzie udział wzięli również w imieniu Starosty Pan Jan Muża – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Wójt gminy Puck Pan Tadeusz Puszkarczuk, Burmistrz Władysławowa Pan Roman Kużel, Sekretarz Miasta Hel Pan Marek Dykta, Pani Sylwia Frybezowska Inspektor ds ochrony przeciwpożarowej Urzędu Gminy Krokowa, dh Michał Kulig Komendant Gminny w Gminie Kosakowo oraz Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP dh Halina Hirth.

źródło / fot. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pucku

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content