Nowe żłobki na terenie gminy Puck

Zarząd Województwa zatwierdził listę wniosków o dofinansowanie w ramach działania 5.3 Opieka nad dziećmi do lat trzech.

Na terenie naszej Gminy powstaną trzy nowe placówki – Samorządowy żłobek w Starzynie oraz dwie placówki prywatne w Swarzewie i Celbówku.

Wybierz interesujący układ