O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie listy kandydatów na sołtysów

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY PUCK

z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie listy kandydatów na sołtysów Gminy Puck

Poniżej podaje się do publicznej wiadomości listę kandydatów na sołtysów zgłoszonych do wyborów zarządzonych na dzień 17 lutego 2019 r. – zgodnie z przyjętym „Trybem wyboru sołtysa i rady sołeckiej” zawartym w Statutach sołeckich.

Obwieszczenie WGP_listy kandydatów na Sołtysów_31.01.2019 r.

Wybierz interesujący układ