Search
Close this search box.

Obóz dla wolontariuszy na rzecz dziedzictwa kultury…

plakat_WOLONTARIAT dla zabytk_w_01

Syntetyczny opis projektu

Kaszubska Norda to północna część Kaszub. Na tym terenie charakterystycznymi obiektami są murowane z czerwonej cegły w okresie od 3 ćw. XIX w. do 1 poł. XX w. domy mieszkalne. Parterowe, z podpiwniczeniem, wysokim poddaszem, kryte dachówką lub papą. Fronton domu z wejściem flankowanym oknami, często wieńczy naczółek nad facjatą. Tzw. ?dom pomorski? nadawał Nordzie charakterystyczny obraz określający przynależność do Pomorza. W ostatnich dziesięcioleciach ?modernizowany? poprzez zmianę kształtu i wymiarów okien, drzwi i oklejanie elewacji styropianem oraz zakładanie tynków, bywa całkowicie dewastowany. Na terenie powiatu puckiego z kilkuset obiektów pozostało 50-100 zabytków, które przy wsparciu służb konserwatorskich można ochronić przed zniszczeniem albo przywrócić im estetykę.

Projekt pt. Wolontariat dla zabytków kaszubskiej Nordy. Chronimy DOM POMORSKI ma na celu uwrażliwienie społeczności lokalnej na walory kulturowe ?domu pomorskiego?, wzbudzenie potrzeby zachowania tego fenomenu kulturowego i wzmocnienie społecznej opieki nad zabytkami.

Projekt zawiera następujące moduły:

 1. Warsztaty dla wolontariuszy w formie 4.dniowego obozu szkoleniowego z zajęciami: 1. ochrona zabytków i opieka nad zabytkami? 2. dziedzictwo kulturowe kaszubskiej Nordy? 3. zasady inwentaryzacji zabytków nieruchomych? 4. inwentaryzacja ?domu pomorskiego? na terenie powiatu puckiego: ćwiczenia w terenie i studytou oraz zajęcia integracyjne.
 2. Moduł podsumowujący efekty obozu szkoleniowego: 1. wystawa fotograficzna 12 plansz fotowydruków, ok. 150 fot. m.in. wykonanych przez wolontariuszy? 2. wydanie folderu pt. ?Chrońmy DOM POMORSKI na kaszubskiej Nordzie? w nakładzie 1 ooo egz. (prezentacja ?domów pomorskich?, z podstawowymi zaleceniami konserwatorskimi dla samorządów terytorialnych i właścicieli obiektów), materiał fotograficzny i teksty prezentujące obiekty zostanąwykonane przez wolontariuszy, natomiast redakcja i opracowanie zaleceń konserwatorskich zostanie przygotowana przez profesjonalistów? 3. konferencja pt. ?Nasze dziedzictwo. Chrońmy DOM POMORSKI na kaszubskiej Nordzie? dla ok. 80 uczestników z udziałem wojewódzkiego konserwatora zabytków, gminnych i powiatowych służb ochrony zabytków.

III. Zadanie zostanie udokumentowane multimedialnie poprzez promocję projektu, z dostępem do materiałów końcowych w formie elektronicznej na założonym portalu poświęconym ochronie ?domu pomorskiego?. Nowa witryna internetowa zostanie opracowana przez wolontariuszy i będzie sukcesywnie rozwijana pod kierunkiem koordynatora projektu. dr Danuta Dettlaff, tel. 506 083 522 e-mail: dj.dettlaff@onet.eu

PROGRAM obozu dla wolontariuszy

termin:  6-9 lipca 2016

miejsce: Puck (Harcerski Ośrodek Morski, Muzeum Ziemi Puckiej, Biblioteka Publiczna w Pucku)

organizator:Towarzystwo Upiększania Miasta Pucka. Projekt jest współfinansowany przez Instytut Dziedzictwa Narodowego z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt. Wolontariat dla dziedzictwa oraz Województwa Pomorskiego z programu pt. Rozwój kultury w województwie Pomorskim w 2016 r.

uczestnicy: młodzież z powiatu puckiego w wieku 16-19 lat.

PROGRAM:

 • wykład: ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (D. Dettlaff)
 • wykład: Zasady inwentaryzacji zabytków nieruchomych (J.P.Dettlaff)
 • wykład: Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ? muzealnictwo (M. Kuklik)
 • wykład: Dziedzictwo kulturowe kaszubskiej Nordy (J.P. Dettlaff)
 • wykład: Zasady inwentaryzacji zabytków nieruchomych (D. Dettlaff)
 • wykład: Dziedzictwo kulturowe kaszubskiej Nordy(D. Dettlaff)
 •  wykład: Zasady inwentaryzacji zabytków nieruchomych ? pomiary i opis  (J.P.Dettlaff)
 •  wykład: Inwentaryzacja ?domu pomorskiego? na terenie powiatu puckiego ? dokumentacja fotograficzna (P. Widerski)
 • wykład: Inwentaryzacja ?domu pomorskiego? na terenie powiatu puckiego (J.P. Dettlaff)
 • study tour po kaszubskiej Nordzie ? warsztaty (J.P. Dettlaff, P. Kropidłowski P. Widerski)
 • Dziedzictwo kulturowe kaszubskiej Nordy ? Muzeum Ziemi Puckiej (M. Kuklik)
 • wykład: Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (D. Dettlaff)
 • wykład: Dziedzictwo kulturowe kaszubskiej Nordy ? park kulturowy formą ochrony zabytków (D. Król)
 • warsztaty integracyjne
Otwiera się w nowym oknie

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty: