[FOTO] Odbiór drogi Mrzezino – Osłonino

W dniu 27.10.2015 r. (wtorek) odbył się odbiór drogi na odcinku Mrzezino – Osłonino.
Podczas realizacji inwestycji pn. „Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych zlokalizowanej na części dz. nr 22, 148, 74/7, 74/8, 156 w obrębie geodezyjnym Osłonino i części dz. nr 89 w obrębie geodezyjnym Mrzezino” wykonano:

  • wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych
  • oczyszczanie przepustów z pogłębianiem rowów wlotu i wylotu
  • oczyszczanie rowów z namułu oraz wykonanie rowów wraz z wycinką krzaków
  • ścinanie poboczy z nadmiaru gruntu
  • ułożenie przepustów wraz z wykonaniem przyczółków betonowych
  • profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
  • podbudowa jezdni i zjazdów z tłucznia betonowego 0/63 na grubość po zagęszczeniu 10 cm
  • nawierzchnia jezdni z tłucznia betonowego 0/31,5 na grubość po zagęszczeniu 4 cm
  • wykonanie umocnionych poboczy z kruszywa naturalnego 0/20 na grubość 8 cm i szerokość 0,75 m

Całkowity koszt zadania wyniósł 182 148,44 zł brutto w tym uzyskano dofinansowanie na w/w zadanie w kwocie 56 800 zł. z Wojewódzkiego Biura Geodezji i terenów rolnych w Gdańsku.

[mudslide:picasa,0,117146273307337437289,6212839656080162929]