Odbiór inwestycji „budowa kanalizacji w Leśniewie – etap I”

16 listopada 2021r. odbył się odbiór robót wykonanych w trakcie pierwszego etapu realizacji całego przedsięwzięcia. Wykonano 3 400 m bieżących kanalizacji tłocznej oraz 9 999 m kanalizacji grawitacyjnej. W trakcie tego etapu została również zainstalowana 1 tłocznia oraz wykonano 450 m przyłączy. Całkowity koszt pierwszego etapu budowy sieci kanalizacyjnej w Leśniewie wyniósł 6 0580 000,00 zł.

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content