Odbiór inwestycji „Chodnik w Darzlubiu”

17 listopada 2021r. przedstawiciele Urzędu Gminy Puck dokonali odbioru wykonanych robót w Darzlubiu. Firma Abruko wykonała 486 m chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1440G. Całkowity koszt zrealizowanych prac wyniósł 380 000,00 zł.

Wybierz interesujący układ