• Gmina
  • Odbiór inwestycji: budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Odbiór inwestycji: budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Sławutowo – dokonano odbioru inwestycji: budowa sieci kanalizacji sanitarnej, w ramach której wykonano:

– kanalizacja grawitacyjna z przyłączami: dług. 3,9 km

– kanalizacja tłoczna: dług. 2,4 km

– tłocznie ścieków: 1 kpl

Wykonawca robót budowlanych: ?ZWK MARSZALL? Sp. z o.o. z Krokowej

Wartość zadania 2,7 mln zł.

Inwestycja współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Brudzewo ? dokonano odbioru inwestycji: budowa sieci kanalizacji sanitarnej, w ramach której wykonano:

– kanalizacja grawitacyjna z przyłączami dług. 6,7 km

– kanalizacja tłoczna: dług. 3,3 km

– tłocznie ścieków: 3 kpl + 1 przepompownia

Wykonawca robót budowlanych: ?WODKAN-GRZENKOWICZ?  Sp. z o.o. z Kartuz

Wartość zadania 5,1 mln zł.

Inwestycja zrealizowana w ramach Projektu: ?Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Puck ? budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Darzlubie, Brudzewo, Mechowo, Mrzezino, Leśniewo? ? dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content