• Gmina
  • Ogłoszenie: Rozbudowa drogi nr 1509G wraz z budową ścieżki dla rowerów na odcinku Władysławowo-Łebcz

Ogłoszenie: Rozbudowa drogi nr 1509G wraz z budową ścieżki dla rowerów na odcinku Władysławowo-Łebcz

O G Ł O S Z E N I E

Dotyczy: Rozbudowy drogi powiatowej nr 1509G wraz z budową ścieżki dla rowerów na odcinku Władysławowo-Łebcz.

Niniejszym pragniemy poinformować, że w dniu 08.02.2016r. (poniedziałek) w godzinach 17.00 – 18.30 w Remizie OSP w Łebczu odbędą się konsultacje społeczne dotyczące planowanej rozbudowy drogi powiatowej nr 1509G wraz z budową ścieżki dla rowerów na odcinku Władysławowo-Łebcz.

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego wraz z Pracownią Projektową ELBI zaprasza mieszkańców Łebcza i innych zainteresowanych na spotkanie w sprawie zapoznania się z projektem rozbudowy ww. drogi.

W trakcie spotkania przedstawione zostanie projektowane zagospodarowanie terenu, a także będzie możliwość wniesienia przez mieszkańców ewentualnych uwag oraz zadawania pytań.

Początek rozbudowy drogi powiatowej nr 1509G (ul. Dr. Oetkera) przewiduje się na skrzyżowaniu z ulicą Droga Chłapowska we Władysławowie, koniec natomiast przewidziany jest na wysokości istniejącej asfaltowej ścieżki rowerowej w m. Łebcz. W zakres przedsięwzięcia wchodzić będzie także przebudowa skrzyżowania ulicy Droga Chłapowska z ulicą Żwirową we Władysławowie. Na odcinku od Władysławowa do skrzyżowania przedmiotowej drogi powiatowej z drogami gminnymi ? ul. Wiejską i ul. Swarzewską, przewiduje się przebudowę istniejącej jezdni i budowę ścieżki rowerowej, natomiast na dalszym odcinku, tj. od skrzyżowania z w/w drogami gminnymi do istniejącej ścieżki rowerowej w m. Łebcz przewiduje się budowę ścieżki rowerowej, bez przebudowy jezdni.

Przedmiotowa inwestycja prowadzona będzie w trybie specustawy drogowej, z uwagi na konieczność poszerzenia pasa drogowego drogi powiatowej, głównie w celu zlokalizowania ścieżki dla rowerów.

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content