• Gmina
  • Ośrodek Pomocy Społecznej pomaga w trakcie epidemii koronawirusa

Ośrodek Pomocy Społecznej pomaga w trakcie epidemii koronawirusa

Pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznych, w związku z trwającą epidemią koronawirusa, mają coraz więcej pracy. To do nich zwracają się osoby potrzebujące pomocy. Pracownicy GOPS-u w Pucku świadczą pomoc nie tylko w godzinach swojej pracy, ale i popołudniami.

Choć skład jest bardzo okrojony, pracownicy świadczą pomoc w pełnym zakresie. Zmienia się jedynie procedura weryfikacji przy udzielaniu pomocy ? Ośrodek wyłączony jest z pracy bezpośredniej, a kontakty z klientami odbywają się w formie rozmów telefonicznych oraz kontaktu elektronicznego. Pomimo tych ograniczeń ilość zapytań i telefonów jest bardzo duża.

-Część pracowników przebywa na zasiłkach opiekuńczych, część na zwolnieniach lekarskich. Pomimo tego osoby, które pozostały w pracy staramy się podzielić na dwie grupy, aby jednorazowo wszyscy z danej sekcji nie przebywali w Ośrodku. Jeżeli zdarzyłoby się, że wszyscy pracownicy zostaliby objęci kwarantanną zostałaby przerwana ciągłość wypłat dla Klientów. To mogłoby stanowić bardzo duże utrudnienie, ponieważ część osób utrzymuje się jedynie  z naszej pomocy ? zauważa dyrektor GOPS w Pucku Iwona Rumanowska.

Pomimo, że nie jest prowadzona bezpośrednia obsługa Klientów w Ośrodku, pracownicy telefonicznie informują o możliwościach złożenia wniosków o pomoc. Instruują mieszkańców jak należy złożyć wniosek, założyć profil zaufany czy ePUAP.

-Zabiera to dużo więcej czasu, jednak widzimy efekty naszych działań. Coraz więcej osób składa wnioski w sposób elektroniczny ? zauważa dyrektor GOPS w Pucku.

Pomoc społeczna udzielana jest również na podstawie wywiadu przeprowadzonego podczas rozmowy telefonicznej.

-Od 1 kwietnia, na podstawie Specustawy możemy telefonicznie przeprowadzać wywiady środowiskowe ? zauważa dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. ? W związku z obecną sytuacją pracownicy udzielają także telefonicznego wsparcia dla mieszkańców. Część osób jest wystraszona obecną sytuacją, boją się o swoją przyszłość. Dla osób w szczególnie złym stanie psychicznym możemy udzielić wsparcia psychologicznego, również przez telefon. Taką potrzebę należy zgłosić do GOPS w Pucku, który przekaże nr telefonu osoby potrzebującej do psychologa, a ten skontaktuje się z Klientem.

Telefony kontaktowe do Ośrodka znajdują się na stronie internetowej. Oprócz kontaktów na stacjonarne telefony w godzinach pracy Ośrodka, można skorzystać z dodatkowych dyżurów telefonicznych pełnionych przez pracownika socjalnego od poniedziałku do piątku do godziny 19, pod nr telefonu 662 908 348. Telefon ten będzie również czynny podczas Świąt Wielkanocnych.

Gmina Puck:

Telefony kontaktowe do Ośrodka:

58 675 46 75 ? dyrektor Ośrodka
 58 675 46 71/72/73 ? świadczenia rodzinne i wychowawcze 500+
 58 675 46 82 ? fundusz alimentacyjny i świadczenia wychowawcze 500+
 58 675 46 74  ? księgowość

58 675 46 81 ? kadry
58 675 46 76 ? sekcja świadczeń z pomocy społecznej, Karta Dużej Rodziny
58 675 46 77, 58 675 46 79, 58 675 46 81, 58 672 03 44 ? pracownicy socjalni
fax: 58 675 46 80

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content