Gmina Puck zakupiła dla uczniów tablety, które pomogają w nauce zdalnej

 

Dzięki wsparciu otrzymanemu z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pt. „Zdalna Szkoła”, Gmina Puck zakupiła 139 szt. tabletów marki Huawei T5.

Podstawowym celem tego projektu jest wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Na terenie Gminy Puck projekt został zrealizowany w 14 szkołach podstawowych. Urządzenia zostały już przekazane najbardziej potrzebującym uczniom wszystkich szkół podstawowych z naszego terenu.

Kwota otrzymanego dofinansowania przez Gminę Puck wyniosła 100 000,00 zł w tym:

  • dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego I Osi priorytetowej POPC „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” wyniosło: 84 630,00 zł.
  • dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło: 15 370,00 zł.

 

Wybierz interesujący układ