• Edukacja
  • Gmina Puck zakupiła dla uczniów tablety, które pomogają w nauce zdalnej

Gmina Puck zakupiła dla uczniów tablety, które pomogają w nauce zdalnej

 

Dzięki wsparciu otrzymanemu z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pt. ?Zdalna Szkoła?, Gmina Puck zakupiła 139 szt. tabletów marki Huawei T5.

Podstawowym celem tego projektu jest wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Na terenie Gminy Puck projekt został zrealizowany w 14 szkołach podstawowych. Urządzenia zostały już przekazane najbardziej potrzebującym uczniom wszystkich szkół podstawowych z naszego terenu.

Kwota otrzymanego dofinansowania przez Gminę Puck wyniosła 100 000,00 zł w tym:

  • dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego I Osi priorytetowej POPC ?Powszechny dostęp do szybkiego Internetu? Działanie 1.1 ?Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach? wyniosło: 84 630,00 zł.
  • dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło: 15 370,00 zł.

 

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content