Petycja – Województwo Pomorskie walczy o środki unijne

Szanowni Państwo,

 

Rządowy projekt Umowy Partnerstwa między Polską a Unią Europejską na lata 2021–2027 zakłada, że województwo pomorskie otrzyma o 736 mln euro (3 mld zł) mniej na program regionalny. To prawie 40 proc. mniej niż w poprzedniej perspektywie. Taki podział środków wpłynie negatywnie na rozwój naszego województwa. Biorąc pod uwagę zaproponowany podział, województwo pomorskie jest jednym z tych, które dostaną najmniej funduszy. W przeliczeniu na jednego mieszkańca Pomorza – tylko 482 euro, w porównaniu z 810 euro w latach 2014–2020. To prawie trzy razy mniej niż w innych województwach.

 

Nie muszę chyba Państwu przypominać, że środki europejskie to główne źródło finasowania inwestycji rozwojowych w naszym województwie. Utrata prawie 40 proc. dotychczasowej puli środków utrudni, a wręcz może zahamować, działania rozwojowe. Ograniczy to na przykład inwestycje w rozwój komunikacji publicznej, infrastruktury transportowej oraz infrastruktury społecznej, tak istotnych z punktu widzenia potrzeb mieszkańców naszego województwa.

 

Dlatego, w trosce o rozwój i przyszłość naszego regionu, apelujemy do rządu o zwiększenie funduszy unijnych dla województwa pomorskiego, co najmniej o kwotę, o którą pomniejszone zostały środki planowane przez rząd na perspektywę 2021–2027. Uruchomiliśmy też nową inicjatywę – petycję do rządu dostępną do podpisu przez wszystkich mieszkańców na naszej stronie https://pomorskie.eu/petycja/ . Gorąco Państwa proszę o zapoznanie się z tą petycją i zachęcam do włączenia się w akcję tak ważną dla rozwoju województwa pomorskiego.

 

Z poważaniem,

 

Mieczysław Struk

Marszałek Województwa Pomorskiego

 

Wybierz interesujący układ