• Gmina
  • Pierwsze spotkanie konsultacyjne nowej LSR

Pierwsze spotkanie konsultacyjne nowej LSR

Szanowni Mieszkańcy Gminy Puck,
W związku z pracami związanymi z przygotowaniem przez Stowarzyszenie
Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka nowej Lokalnej Strategii Rozwoju
(LSR) do roku 2030, Wójt Gminy Puck wraz z PLGR zaprasza na pierwsze spotkanie konsultacyjne nowej LSR.

Spotkanie odbędzie się w Wiejskim Domu Kultury w Żelistrzewie ,ul. Lipowa 17,
27 czerwca 2022 r. o godzinie 11:00.

W trakcie konsultacji uczestnicy będą mogli podzielić się własnymi
przemyśleniami i wiedzą, a także wspólnie wskazać najbardziej pożądane kierunki
działań przyszłej LSR. Spotkanie będzie szansą na zastanowienie się w jaki sposób
i co można zrobić aby przyszłe projekty realizowane w ramach strategii przyniosły
rzeczywiste, trwałe i oczekiwane zmiany.

Program spotkania
 Wprowadzenie do spotkania – program, cele.
 Przedstawienie raportu dotyczącego diagnozy obszaru.
 Omówienie wyników analizy SWOT – prezentacja propozycji dot. definicji
obszaru i kluczowych czynników, dyskusja
 Warsztat – dyskusja nad potencjalnymi obszarami i charakterem/rodzajem.
wsparcia/interwencji w dokumencie Strategii LSR .
 Podsumowanie spotkania, ustalenie kanału komunikacji z uczestnikami
zainteresowanymi udziałem w dalszych pracach planistycznych i
konsultacjach.

Kontakt
1. Urząd Gminy Puck tel.: 58 673-20-96
2. Biuro PLGR; tel.: +48 722 224 585, e-mail: biuro@plgr.pl

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content