Place zabaw

W dniu 11 października 2011r Gmina Puck dokonała odbioru budowy placu zabaw w miejscowościach Brudzewo oraz dwa place zabaw w miejscowości Rekowo Górne wraz z zagospodarowaniem terenu. Inwestycja ta została zrealizowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie Odnowa i Rozwój Wsi.

Wartość robót : Plac zabaw w Brudzewie – 143 219,97- zł

                         Plac zabaw w Rekowie Górnym etap I – 166 051,38- zł

                         Plac Zabaw w Rekowie Górnym etap II – 361 728,65- zł

Wykonawca : Firma Kaszub –  Dariusz Kaszuba Kiełpino-Leszno ul. Rzemieślnicza 3

Zakres zrealizowanych robót to:

Rekowo Górne:(etap I i II)

– likwidacja istniejącego układu komunikacyjnego z płyt chodnikowych

– nawierzchnia mineralna placu zabaw – 338,8 m2

– plac spotkań w formie okręgu

– ogrodzenie placu zabaw

– wyposażenie placu zabaw

– nawierzchnia z kostki brukowej dojść i boisk – 300 m2

– wyposażenie boisk

– zagospodarowanie terenów zielonych poprzez trawniki i nasadzenia alejowe – 142,2 m2

Brudzewo:

– nawierzchnia mineralna placu zabaw – 499,9 m2

– ogrodzenie placu zabaw

– wyposażenie placu zabaw

– nawierzchnia z kostki brukowej dojść i parkingów – 191,7 m2

– zagospodarowanie terenów zielonych – 514,4 m2

Wybierz interesujący układ