PODEJMUJĘ NOWE WYZWANIA ? IDE DO PRACY

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki OFICJALNE ROZPOCZĘCIE REALIZOWANEGO W ROKU 2011 PROJEKTU SYSTEMOWEGO PN. ?PODEJMUJĘ NOWE WYZWANIA ? IDE DO PRACY? 19 maja 2011 roku w Restauracji Regionalnej ?Akwarium? odbyło się spotkanie oficjalnie rozpoczynające realizowany w 2011 roku projekt systemowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. ?Podejmuję nowe wyzwania ? idę do pracy?. Jest to już czwarta edycja projektu, w której w tym roku bierze udział 37 Beneficjentów Ostatecznych.

Spotkanie rozpoczynające tegoroczny projekt otworzyła Iwona Rumanowska ? kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku, witając wszystkich zgromadzonych, zwłaszcza Uczestników i  Uczestniczki projektu. Uroczystość uświetnili swoją obecnością także zaproszeni goście, m.in. Wójt Gminy Puck Pan Tadeusz Puszkarczuk, pośrednik pracy z Powiatowego Urzędu Pracy w Pucku ? Pani Małgorzata Marcinkowska oraz kadra Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku biorąca udział w realizacji projektu. Kierownik projektu poinformowała zebranych o już zrealizowanych przedsięwzięciach oraz o planowanych działaniach i formach wsparcia w ramach projektu w 2011 roku. Wójt Gminy Puck życzył wszystkim Uczestnikom i Uczestniczkom projektu wytrwałości w dążeniu do celu oraz przeprowadził z każdym krótką rozmowę na temat motywacji do udziału w projekcie i wyboru tematyki szkolenia. Pani Małgorzata Marcinkowska przedstawiła zasady współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w Pucku z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pucku i uprawnienia i obowiązki Uczestników i Uczestniczek projektu jakie wynikają z uczestnictwa w projekcie.

Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze i zakończyło się wspólnym obiadem.

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content