Ułatwienia dostępu

Search
Close this search box.

Podejmuję nowe wyzwania ? idę do pracy?

W ramach realizacji projektu systemowego ?Podejmuję nowe wyzwania ? idę do pracy?, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku zorganizował dla nowej grupy uczestników projektu uroczyste spotkanie inaugurujące 5 edycję projektu. W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Tadeusz Puszkarczuk, który miłymi słowami zachęcał uczestników projektu do skorzystania z oferowanych narzędzi aktywnej integracji, które dzięki wsparciu z Unii Europejskiej są dostępne.

Kierownik projektu Iwona Rumanowska przedstawiła założenia i cele projektu, zasady obowiązujące podczas realizacji oraz dotychczas osiągnięte rezultaty i doświadczenia z zakończonych edycji projektu. Asystent kierownika projektu Justyna Mazur zapoznała uczestników z harmonogramami rozpoczynających się warsztatów psychospołecznych i aktywizacji zawodowej oraz szczegółami organizacyjnymi dotyczącymi realizacji poszczególnych narzędzi aktywnej integracji.

Piąta edycja projektu jest kontynuacją działań rozpoczętych w roku 2008. Projekt w latach ubiegłych ukończyło 172 Beneficjentów Ostatecznych, w bieżącym roku kolejna grupa liczy 25 osób. Cała tegoroczna grupa uczestników rozpoczęła już warsztaty tematyczne i konsultacje indywidualne ze specjalistami. Rozpoczęto postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawców usług szkoleniowych, w maju planuje się rozpoczęcie realizacji kursów i szkoleń zawodowych dla uczestników projektu.

Otwiera się w nowym oknie

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty: