Search
Close this search box.

Podpisanie umów na zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przebudowa drogi oraz budowa chodnika

Gmina Puck w dniach 15 i 18 maja 2018 r. podpisała umowy z wykonawcami robót na zadanie ?Budowa kanalizacji sanitarnej, budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa drogi oraz budowa chodnika w miejscowości Darzlubie w Gminie Puck?

Przekazanie terenu budowy wykonawcom nastąpiło w dniu 22 maja br.

Zadanie podzielone zostało na dwie części.

Dla Części I Wykonawcą robót zostało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ?ELGRUNT? Marian Mielewczyk  z siedzibą w Gdyni – za cenę 10.799.400,- zł brutto

Dla Części II Wykonawcą robót zostało Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ?Półwysep? Kazimierz Okrój i Grzegorz Okrój Sp. j.  mające siedzibę w Rekowie Górnym i Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ?Reda? Sp. z o. o.  Sp.K. mające siedzibę w Redzie – za cenę 4.017.438,74 zł brutto

Termin zakończenia robót budowlanych nastąpi do dnia 30 czerwca 2019 r.

Zadanie obejmuje wykonanie: kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 6,6 km, kanalizacji sanitarnej tłocznej o dług. 2,4 km, 2 tłoczni ścieków, kanalizacji deszczowej o dług. 1,4 km, przebudowę drogi powiatowej nr 1440G (ul. Puckiej) na odcinku ok. 1,4 km oraz budowę chodnika na odcinku ok. 770 m na trasie Połczyno-Darzlubie.

Inwestycja powyższa będzie dofinansowane w ramach projektu ?Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Puck ? budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Darzlubie, Brudzewo, Mechowo, Mrzezino? z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ).

Otwiera się w nowym oknie

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty: