• Inwestycje
  • Podpisanie Umowy na realizację budowy kanalizacji sanitarnej w Mieroszynie

Podpisanie Umowy na realizację budowy kanalizacji sanitarnej w Mieroszynie

Podpisanie Umowy na realizację Kontraktu Nr 7 z Wykonawcą:

P.W. „WOD-KAN-GRZENKOWICZ” Sp. z o.o. Kartuzy
MPWiK „EKOWIK” Sp. z o.o Władysławowo 14.08.2014 r

?W miesiącu sierpniu br Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ?EKOWIK? Sp. z o.o. Władysławowo jako inwestor podpisało umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „WOD-KAN-GRZENKOWICZ” Sp. z o.o. z Kartuz, które zostało wyłonione w drodze przetargu jako wykonawca budowy kanalizacji sanitarnej w m. Mieroszyno. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi w miesiącu wrzesień br. Część inwestycji zostanie wykonana w ramach realizacji projektu pn. ?Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej strefy nadmorskiej w aglomeracji Władysławowo? –  Kontrakt nr 7 ? ?Budowa kanalizacji sanitarnej z tłocznią ścieków i zasilaniem energetycznym w m. Mieroszyno?. Projekt jest dofinansowany z Programu Operacyjnego ?Infrastruktura i Środowisko?, z którego to Spółka ?EKOWIK? pozyskała dotację w wyniku podpisania umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 8 maja 2009 roku. Także Gmina Puck ma swój udział w projekcie budowy kanalizacji w kwocie 1 500 000 zł oraz sfinalizowała wykonanie dokumentacji projektowej jak również uzyskała pozwolenie na budowę wspomnianej kanalizacji w m. Mieroszyno. Cały Projekt, składa się z 13 Kontraktów a jego całkowity koszt wynosi 52 150 765,94 złotych brutto, z czego wysokość dofinansowania, 85 % kwoty wydatków kwalifikowanych poniesionych podczas realizacji poszczególnych inwestycji, nie może przekroczyć kwoty 35 388 911,85 złotych.?

Więcej informacji o projekcie: www.ekowik.com.pl

Zapraszamy do rozwiązania krzyżówki z hasłem.

Do wygrania atrakcyjne nagrody!

 

krzyzowka

 

Krzyżówka do pobrania w formacie pdf

Wypełnioną krzyżówkę z hasłem prosimy nadsyłać do dnia 15.09.2014 r. na adres Spółki:

Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o.o.
ul. Droga Chłapowska 21
84-120 Władysławowo

Dla pięciu pierwszych osób, które nadeślą prawidłowo wypełnioną krzyżówkę
nagrody prześlemy pocztą.

Prosimy o podanie swojego adresu.
Zapraszamy do zabawy!

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content