PODSUMOWANIE REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020 – PODPROGRAM 2017 W GMINIE PUCK

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2017 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Gminie Puck był po raz drugi realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Dostawy żywności odbywały się w cyklach miesięcznych od października 2017 r. do maja 2018 r.

Łącznie w ramach Podprogramu 2017 żywność otrzymały 503 osoby z 201 rodzin. Każda osoba z zakwalifikowanych rodzin otrzymała 51,21 kg produktów żywnościowych w 8 dostawach.

W rozładunku dostaw pomogli, tak jak w Podprogramie 2016 Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Darzlubiu. Panowie społecznie rozładowali łącznie 25.758,55 kg żywności, za co należą im się szczególne podziękowania.

Skompletowaniem oraz dystrybucją paczek żywnościowych zajmowali się pracownicy socjalni GOPS, którzy również musieli powyższy tonaż wydać klientom. Dla pracowników GOPS największym podziękowaniem jest zadowolenie klientów.

W ramach realizacji Programu, Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście, przy współpracy GOPS w Pucku, jako działania towarzyszące zorganizował dla beneficjentów dwudniowe podzielone na panele tematyczne, bezpłatne warsztaty z zakresu żywności i żywienia. W lutym warsztaty przeprowadziła Joanna Budna, doświadczony dietetyk oraz edukatorem żywieniowym. Naszym beneficjentom uświadomiła, jak ważne jest stosowanie zdrowej diety, zmotywowała do działań w kierunku poprawienia formy fizycznej i pokazała jak w prosty sposób zadbać o zdrowy jadłospis dla siebie i całej rodziny. W marcu warsztaty przeprowadził znany już naszym beneficjentom Janusz Arrasz, który angażując uczestników spotkania, jak zwykle przygotował kilka zdrowych i smacznych potraw z wykorzystaniem artykułów żywnościowych, otrzymywanych w ramach Programu. Celem warsztatów było podniesienie wiedzy i umiejętności na temat znaczenia prawidłowego żywienia dla stanu zdrowia beneficjentów i ich rodzin oraz przeciwdziałanie marnowaniu żywności, jako elementu zmniejszania ubóstwa i wykluczenia społecznego. Dodatkowym celem działań było wzmocnienie samodzielności i kompetencji beneficjentów w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. W warsztatach łącznie wzięło udział 35 beneficjentów, którzy byli bardzo zadowoleni z uzyskanej wiedzy i wykazywali chęć dalszego uczestnictwa w podobnych przedsięwzięciach.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku przystąpił do Podprogramu 2018, którego realizacja rozpocznie się od października 2018 r., do kontynuacji programu została już zakwalifikowana grupa 500 osób.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany

z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Wybierz interesujący układ