Podsumowanie VII kadencji Wójta Gminy Puck

Szanowni Mieszkańcy Gminy Puck

Minął kolejny rok mojego urzędowania na stanowisku Wójta Gminy Puck. Chciałbym w krótkiej informacji przedstawić Państwu co udało nam się osiągnąć od początku VII kadencji.

Poniżej przedstawiam najważniejsze przedsięwzięcia, które udało się zrealizować w ostatnich trzech latach.

Jednym z głównych zadań było zapewnienie Mieszkańcom odpowiednio przygotowanej infrastruktury. Priorytetowo traktowane są inwestycje z zakresu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków, gdyż to ich realizacja może przyśpieszyć lub zahamować dalszy rozwój gminy.

KANALIZACJA

 1. w trakcie opracowania projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Domatowie, Domatówku, Leśniewie, Wielkiej i Małej Piaśnicy,

 2. wykonano koncepcję gospodarki ściekowej na terenie miejscowości Połchowo, Rekowo Górne, Widlino i Sławutówko,

 3. opracowano projekt na budowę kanalizacji sanitarnej w Rekowie Górnym,

 4. wybudowano kanalizację sanitarną wraz z przyłączami oraz sieć wodociągową w Sławutówku – zadanie to dofinansowane było ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,

 5. w ramach rozbudowy kanalizacji wykonano:

  • odcinek sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikiem w Połczynie „BIS” pomiędzy ul. Cichą a Wesołą,

  • odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w Łebczu w części ul. Hetmańska, ul. Aksamitnej i Błękitnej,

  • odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w Łebczu ul. Miodowa,

  • projekt odcinka kanalizacji sanitarnej w Połczynie ul. Spokojna,

  • opracowano projekt sieci kanalizacji sanitarnej Łebcz Dana;

 6. zakupiono część pomp do przydomowych przepompowni ścieków w Błądzikowie, Strzelnie, Osłoninie, Rzucewie, Celbowie i Łebczu,

W 2017 roku złożyliśmy wniosek o dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Brudzewo, Mechowo, Mrzezino, Darzlubie do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Warość całego zadania to ok. 25 mln zł. Wniosek znalazł się na liście rezerwowej, jednakże udało nam sie pozyskać kwotę 16 mln z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Obecnie jesteśmy na etapie przygotowania procedury przetargowej na wybór wykonawcy inwestycji.

DROGI, CHODNIKI I ŚCIEŻKA ROWEROWA

 1. W ramach remontów dróg i chodników wykonano:

 • Błądzikowo – budowa chodnika,

 • Celbowo – budowa chodnika,

 • Gnieżdżewo – nawierzchnia asfaltowa ul. Młyńskiej,

 • Leśniewo – wykonano projekt chodnika przy ul. Puckiej,

 • Mieroszyno – nawierzchnia asfaltowa ul. Ogrodowej,

 • Mrzezino – budowa z kostki betonowej ul. Lipowej ,

 • Połchowo – budowa chodnika wzdłuż ul. Św. Agaty,

 • Rekowo Górne – budowa z płyt yomb ul. Słonecznej,

 • Rzucewo – nawierzchnia asfaltowa wraz z chodnikiem,

 • Starzyno – budowa z nawierzchni asfaltowej ul. Spółdzielców,

 • Starzyno – wykonano projekt ul. Mechowskiej,

 • Strzelno – nawierzchnia asfaltowa z kanalizacją deszczową ul. Sportowej, 3 Maja i Zielonej,

 • Werblinia – nawierzchnia asfaltowa ul. Św. Rocha,

 • Widlino – nawierzchnia asfaltowa ul. Spacerowej,

 • Żelistrzewo – nawierzchnia asfaltowa ul. Słonecznej,

 • Smolno- nawierzchnia asfaltowa ul. Jana Pawła II

 • Osłonino- nawierzchnia asfaltowa ul. Leśna ,

 • Żelistrzewo- nawierzchnia asfaltowa ul. Rzucewska ,

 • Modernizacja drogi Osłonino- Mrzezino,

 • Wykonanie nakładek asfaltowych na ul. Łąkowej, Akacjowej i Topolowej w Mrzezinie,

 • Swarzewo – budowa ul. Polnej z odwodnieniem,

 • Rekowo Górne- budowa ul. Bursztynowej ,

 1. wykonano zadanie „Budowa drogi gminnej 110012G ul. Długiej w Łebczu” dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 oraz zadanie „Sieć wodociągowa w Łebczu ul. Długa”

1

 1. wybudowano ścieżkę rowerową na trasie Gnieżdżewo- Swarzewo

2

 1. wykonano zadanie pn. Budowa drogi ul. Żytniej w Żelistrzewie – inwestycja ta jest dofinansowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”,

 2. Udało nam się również pozyskać środki finansowe na zadanie Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 – partnerstwo Gminy Puck. W ramach projektu przewiduje się wykonanie ścieżki z Pucka do Błądzikowa, z Gnieżdżewa do Swarzewa oraz nową nawierzchnię na ścieżce z Gnieżdżewa do Radoszewa. Gmina Puck jest Liderem tego projektu w skład którego wchodzą następujące samorządy: Miasto Hel, Jastarnia , Puck, Gmina Kosakowo, Krokowa, Choczewo. Wartość całego zadania opiewa na kwotę 14,5 mln zł, w tym wartość Gminy Puck 6,5 mln zł,

 3. dotacja dla Powiatu Puckiego – „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1514G Smolno-Mrzezino-Kazimierz poprzez budowę chodnika wraz z odwodnieniem na odcinku Smolno-Mrzezino” i „Przebudowa drogi powiatowej nr 1514G w miejscowości Żelistrzewo„,

ROLNICTWO

 1. w trakcie opracowania projekt przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody w Rekowie Górnym,

 2. opracowano projekty na budowę sieci wodociągowych w Połczynie (ul. Polna, Dębowa, Cisowa i Lipowa) i Połchowie (ul. Morska); Połczyno , Połchowo ,

 3. Modernizacja dróg transportu rolnego – podpisano umowę na modernizację drogi w Werblini,

 4. W ramach rozbudowy sieci wodociągowej wykonano:

  • sieć wodociągową w Połczynie w ul.: Spokojnej, Krótkiej, Gdańskiej i Sportowej z przepięciem istn. przyłączy wodociągowych oraz unieczynnieniem części istn. wodociągu;

  • sieć wodociągową w Strzelnie ul. Wesoła,

  • wymianę sieci wodociągowej w Rekowie Górnym przy ul. Bursztynowej, Kasztanowej, Diamentowej i Szafirowej,

  • sieć wodociągową w Błądzikowie,

  • odcinek sieci wodociągowej ul. Spółdzielców w Starzynie,

  • odcinek sieci wodociągowej ul. Władysławowska w Swarzewie,

  • remont i przebudowa sieci wodociągowej na ul. Ogrodowej w Starzynie,

  • rozbudowa sieci wodociągowej przy ulicy Swarzewskiej w Połczynie,

 5. wykonano modernizację stacji SUW Starzyno,

 6. rozbudowano sieć wodociągową Łebcz Dana,

OŚWIETLENIE

Wykonano oświetlenie:

  • Leśniewo ul. Sikorskiego i Sosnowa,

  • Łebcz ul. Wiśniowa,

  • Mieroszyno ul. Widokowa,

  • Połczyno BIS ul. Ziołowa i Mickiewicza,

  • Połczyno ul. Lipowa i Kasztanowa,

  • Rekowo Górne ul. Świerkowa,

  • Swarzewo ul. Polna i Topolowa,

 • Połczyno – ul. Polna, ul. Dębowa i Bukowa, ul. Kasztanowa ,

 • Swarzewo ul. Jaśminowa,

 • Połchowo ul. Długa,

 • Mała Piaśnica,

 • Mechowo,

 • Połczyno ul. Kasztanowa,

 • Domatowo ul. Polna,

 • Mrzezino- ul. Zielona, Żytnia, Spacerowa, Wrzosowa, Polna, Olchowa,

 • Darzlubie- ul. Słoneczna, Złota,

 1. wykonano dokumentacje oświetleniowe:

  • Domatówko ul. Dębowa, Bukowa, Łąkowa, Klonowa, Wschodnia i Kwiatowa,

  • Leśniewo ul. J. Brzechwy, W. Reymonta, J. Słowackiego, A. Mickiewicza, Mechowska do ul. Akacjowej,

  • Łebcz ul. Pucka od ścieżki rowerowej w kierunku Mieroszyna,

  • Mieroszyno ul. Kaszubska, Krótka i Długa,

  • Mrzezino ul. Jesionowa, Strażacka, Św. Józefa, Spokojna, Tęczowa, Pogodna i Zielona,

  • Połczyno ul. Cicha, Wesoła, Makowa i Zachodnia,

  • Rekowo Górne ul. Szkolna i Szafirowa,

  • Starzyno plac zabaw,

  • Strzelno ul. Szkolna i Działkowa,

  • Widlino ul. Spacerowa,

  • Darzlubie ul. Wierzbowa,

 2. dokumentacje projektowe w trakcie opracowania :

 • Połczyno Bis – ul. Kwiatowa, Tulipanowa, Nowa, Narcyzowa,

 • Połczyno- ul. Spokojna, Klonowa i Świerkowa,

 • Gnieżdżewo- Księży Dambków, Lipowa, Klonowa,

 • Leśniewo – ul. Akacjowa, Kwiatowa,

 • Mechowo – ul. Ziołowa, Częstochowska, Dębowa,

 • Mieroszyno- ul. Młyńska, Sosnowa, ul. Lipowa i Rodzinna,

 • Mrzezino- ul. Świerkowa i Kolejowa,

 • Rekowo Górne- ul. Diamentowa,

 • Starzyński Dwór- ul. Długa i Krótka,

 • Smolno – ul. Klonowa, Orzechowa, Topolowa i Leśna,

 • Celbowo,

TURYSTYKA

 1. Zagospodarowania:

  • wykonano projekt i uzyskano pozwolenie na budowę budynku usługowego w Osłoninie,

  • wykonano projekt zagospodarowania terenu w Leśniewie,

  • projekt zagospodarowanie terenu w Osłoninie – w trakcie opracowania,

  • projekt zagospodarowania przy ścieżce rowerowej Gnieżdżewo-Swarzewo – w trakcie opracowania,

 2. Zagospodarowanie terenu w:

 • Łebczu – opracowano dokumentację,

 • Mieroszynie – opracowano dokumentację,

 • Starzynie – opracowano dokumentację,

 • Żelistrzewie – dokumentacja w trakcie opracowania,

 • Swarzewie – opracowano dokumentację,

OŚWIATA

 1. wykonano projekty przebudowy i rozbudowy budynków szkół w Łebczu i Połchowie,

 2. w ramach remontów szkół wykonano:

 • remont korytarza w szkole w Rekowie Górnym ,w Zespole Szkół w Żelistrzewie, w szkole w Celbowie,

 • remont parkietu sali gimnastycznej Zespole Szkół w Mrzezinie,

 • remont sali komputerowej w szkole w Połczynie,

 • wykonanie ogrodzenia boiska przy Zespole Szkół w Darzlubiu,

 • przebudowa wjazdu na teren Zespołu Szkół w Darzlubiu,

 • remont sali komputerowej oraz przebieralni przy sali gimnastycznej w szkole w Gnieżdżewie,

 • remont posadzki w szkole w Werblini,w holu w szkole Swarzewo, w Połchowie,

 • montaż oświetlenia awaryjnego w szkole w Połchowie,

 • remont schodów wejściowych w szkole w Strzelnie,

 • remont pomieszczeń oddziału przedszkolnego w szkole w Łebczu,

 • remont elewacji szkoły w Celbowie,

 • remont łazienek w szkole w Połczynie,

 • remont pomieszczeń szkolnych w szkole w Rekowie Górnym,

 • naprawa instalacji odgromowej na szkole w Łebczu,

 • wykonano podjazd dla niepełnosprawnych przy szkole w Gnieżdżewie,

 • Żelistrzewo – budowę pętli autobusowej przy Zespole Szkół,

 • Starzyno – budowa drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem (przy szkole),

 • Połczyno- monitoring,

 • Swarzewo- przystosowanie pomieszczeń szkolnych do celów edukacyjnych,

 • Mieroszyno- remont podłogi sali gimnastycznej,

 1. wykonano plac zabaw przy szkole w Leśniewie;

 2. Ogromnym sukcesem jest projekt „Dziś nauka – jutro praca ! Podniesienie jakości kształcenia ogólnego w 15 szkołach podstawowych i 4 gimnazjach z terenu Gminy Puck”, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 Edukacja ogólna, poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu 6,5 mln zł, dofinansowanie 6,2 mln zł. W ramach projektu realizowane są zajęcia z przedmiotów przyrodniczych i matematyki w formie interdyscyplinarnych zajęć dodatkowych prowadzonych metodą projektu edukacyjnego z wykorzystaniem narzędzi ICT, zajęcia kształtujące kompetencje cyfrowe- szkolne kółka programistyczne, zajęcia rozbudzające kreatywność i innowacyjność- interdyscyplinarne zajęcia prowadzone metodą eksperymentu uczące m.in. podstawowych zasad mechaniki oraz praw występujących w przyrodzie, zajęcia z doradztwa edukacyjnego-zawodowego oraz zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szczególności terapia logopedyczna oraz psychologiczna. Wdrożono zajęcia z zakresu języka angielskiego oraz integracji sensorycznej. Uczniowie naszych szkół biorą udział w zajęciach pozaszkolnych w Centrum Hewelianum w Gdańsku. Przewidziano również wyjazdy do Centrum Nauki Experyment w Gdyni. W okresie wakacyjnym 120 uczniów weźmie udział w dwutygodniowym obozie – edukacyjnym programie wakacyjnym. W ramach projektu przewidziano wsparcie dla nauczycieli w formie doskonalenia zawodowego. Szkoły otrzymały sprzęt komputerowy – laptopy, drukarki 3D, tablice interaktywne, rzutniki multimedialne, projektory, drukarki laserowe, pełne wyposażenie szkolnych laboratoriów chemicznych, pracowni przyrodniczych, biologicznych, fizycznych i geograficznych, m.in. mikroskopy z kamerą USB, teleskopy, tellurium, generatory van Graafa, przyrządy pomiarowe i optyczne. Wyposażono sale do integracji sensorycznej oraz zakupiono sprzęt do diagnozy i terapii metodą Biofeedback. Największe zainteresowanie uczniów wzbudziły nowoczesne pracownie językowe.

 3. Zrealizowano projekt pt. Nowe miejsca, nowe szanse. Utworzenie 30 nowych miejsc przedszkolnych, w tym 3 dla dzieci z niepełnosprawnościami, na terenie Gminy Puck w ramach działania 3.1 Edukacja przedszkolna ogólna. Projekt obejmuje wsparcie 30 dzieci w wieku 3-6 lat zamieszkałych na terenie Gminy Puck. Celem projektu jest zwiększenie szans trwałych miejsc edukacji przedszkolnej. W ramach projektu dostosowano pomieszczenia w Szkole Podstawowej w Mieroszynie do przedszkola oraz zakupiono wyposażenie.

 4. Rozpoczęto budowę szkoły w Połchowie

3

INNE

 1. Wykonano zagospodarowanie terenu w Strzelnie poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego

4

 1. Zrealizowano część projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Puck” – wykonano termomodernizację szkół w Gnieżdżewie, Połczynie oraz OSP Połczyno. Natomiast w 2018 roku zostanie wykonana termomodernizacja szkół w Swarzewie, Mieroszynie oraz Wiejskiego Domu Kultury w Strzelnie. Zadanie to dofinansowane jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

5

 1. Otrzymaliśmy również dofinansowanie na realizację projektu „Kształcenie ustawiczne szansą na lepszą pracę mieszkańców Gminy Puck w wieku aktywności zawodowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu 1 112 525,57 zł, kwota dofinansowania 945 646,73 zł. Projekt skierowany jest do pracujących mieszkańców Gminy Puck w wieku aktywności zawodowej ze szczególnym uwzględnieniem osób 50+ i o niskich kwalifikacjach zawodowych. Celem projektu jest poprawienie sytuacji mieszkańców na rynku pracy poprzez podniesienie ich kwalifikacji zawodowych w zakresie technologii informatycznych, języka angielskiego oraz kwalifikacji przydatnych w branży budowlanej oraz transportowo- logistycznej. Okres realizacji od sierpnia 2017 do 31 marca 2020 roku. W tym czasie odbędą się szkolenia i kursy z: Języka angielskiego, Technologii informacyjno- komunikacyjnych ( komputerowe), Spawania metodą MAG 136, Magazyniera z obsługą wózków widłowych, Montera rusztowań budowlano- montażowych, SEP do 1 KV – szkolenie w zakresie eksploatacji urządzeń energetycznych o napięciu do 1 KV,

 2. Gmina Puck przystąpiła do projektu „Rzuć kotwicę za granicę” w ramach Celu Tematycznego DZIEDZICTWO- Priorytetu 1. Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego, Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014-2020. Jest to projekt partnerski, gdzie rolę Partnera wiodącego będzie pełnił Urząd Marszałkowski. Pozostali Partnerzy to: po stronie rosyjskiej Miasto Bałtyjsk, po stronie polskiej – Miasto Gdynia, Sopot, Malbork i Gmina Puck. W ramach tego zadania Gmina Puck planuje przedłużyć pomost w Rzucewie oraz wybudować infrastrukturę towarzyszącą. Wartość zadania Gminy Puck 1,3 mln zł. Poziom dofinansowania 90%.

 3. Otrzymano również dofinansowanie w wysokości 300 tys zł na projekt pn. Zagospodarowanie terenu stawu w Połchowie – planowane rozpoczęcie inwestycji w 2018 roku.

 4. Przekazano dotację na budowę windy przy Szpitalu w Pucku,

OSP

 1. zakupiono drzwi do OSP Starzyno, Mechowo

 2. zakupiono samochód dla OSP Smolno,

 3. zakupiono samochód dla OSP Mieroszyno,

 4. zakupiono samochód dla OSP Leśniewo,

 5. zakupiono kamerę termowizyjną dla OSP Leśniewo,

 6. zakupiono wentylator oddymiający dla OSP Starzyno,

 7. dofinansowano zakup samochodu dla KPPSP w Pucku i OSP Swarzewo,

 8. zakupiono motopompę szlamową dla OSP Werblinia,

 9. zakupiono hydrauliczny zestaw do ratownictwa drogowego „Holmatro” – dotacja dla OSP Darzlubie,

 10. wykonanie centralnego ogrzewania i remont budynku OSP w Domatowie,

 11. w trakcie opracowania projekt Remizy OSP Swarzewo,

 12. Otrzymano dofinansowanie na projekt pn. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wyposażenie jednostek ratownictwa na obszarze Gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej.

SPORT

 1. Wybudowano boiska wielofunkcyjne w miejscowościach Leśniewo, Mieroszyno, Rekowo Górne – na powyższe otrzymaliśmy środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki,

6

 1. w trakcie opracowania projekt przebudowy obiektu sportowego w Żelistrzewie,

Do końca siódmej kadencji główne przedsięwzięcia, które zamierzamy wykonać to:

  • Termomodernizacja szkół w Mieroszynie, Swarzewie oraz WDK Strzelnie,

  • Budowa ścieżek rowerowych z Pucka do Błądzikowa i z Gnieżdżewa do Swarzewa,

  • Budowa kanalizacji sanitarnej w Darzlubiu,

Wybierz interesujący układ