Porządek obrad 57 (nadzwyczajnej) Sesji Rady Gminy Puck 02.10.2018 r.

Proponowany porządek obrad LVII sesji Rady Gminy Puck w dniu 02 października 2018 r._02

Wybierz interesujący układ