Narodowy Spis Powszechny 2021

Trwają prace organizacyjne i przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

 

Spis będzie przeprowadzony od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. wg stanu na 30 marca 2021 r. godz. 24 oo

Celem spisu jest między innymi zebranie informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno – społecznej i zawodowej, a także o społeczno – ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich zasobach i warunkach mieszkaniowych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju.

Spisem objęte są:

  1. osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami,
  2. osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania,
  3. mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Dane NSP 2021 są zbierane metodami:

  1. samospisu internetowego,
  2. wywiadu telefonicznego przeprowadzanego przez rachmistrza telefonicznego,
  3. wywiadu bezpośredniego przeprowadzanego przez rachmistrza terenowego,
  4. wywiadu telefonicznego ,, spis na żądanie” przeprowadzonego przez rachmistrza telefonicznego z respondentem, który zadzwoni na infolinię spisową i wybierze kanał ,, spisz się przez telefon”.

Na stronie internetowej https://spis.gov.pl w zakładce o spisie znajdują się istotne informacje, w tym odpowiedzi na pytania czym jest spis oraz jakie dane będą zbierane w ramach spisu.

 

Wybierz interesujący układ