PROGRAM „BANKOWCY DLA EDUKACJI”

W ramach porozumienia o współpracy, podpisanego pomiędzy Gminą Puck a Warszawskim Instytutem Bankowości i Związkiem Banków Polskich, publikujemy informacje o programie sektorowym „Bankowcy dla Edukacji”.

Program sektorowy „Bankowcy dla Edukacji” to jeden z największych programów edukacji finansowej w Europie. Jest on realizowany od 2016 r. z inicjatywy Związku Banków Polskich przez Warszawski Instytut Bankowości. Jego celem jest edukowanie uczniów, studentów i seniorów w zakresie podstaw praktycznej wiedzy dotyczącej ekonomii, finansów, bankowości, przedsiębiorczości, cyberbezpieczeństwa i obrotu bezgotówkowego.

Program sektorowy „Bankowcy dla Edukacji”, realizowany jest obecnie w kilkuset samorządach na terenie całej Polski. Celem współpracy z mediami samorządowymi jest docieranie do szerszego grona odbiorców niż tylko dzieci i młodzież w szkołach oraz grupy seniorów zrzeszone w gminnych radach seniorów oraz Uniwersytetach Trzeciego Wieku. Program oferuje szeroki zakres tekstów edukacyjnych skierowanych do różnych grup wiekowych.

ARTYKUŁY EDUKACYJNE +

OB_Jak bezpiecznie kupować w sieci_bez screenów

Akcja Seniorze nie daj się

Oszustwa_na_koronawirusa

Jak tworzyć bezpieczne hasła_3500

Cyber_10 zasad cyberbezpieczeństwa_3400

OB_Jak bezpiecznie korzystać z kart płatniczych_3200

FILMY EDUKACYJNE – Bankowcy dla Edukacji
http://bde.wib.org.pl/materialy/filmy/

Wybierz interesujący układ