Projekt Dziś nauka ? jutro praca! Podniesienie jakości kształcenia ogólnego

Otrzymano dofinansowanie na projekt Dziś nauka ? jutro praca ! Podniesienie jakości kształcenia ogólnego w 15 szkołach podstawowych i 4 gimnazjach Gminy Puck – projekt dofinansowany w ramach działania 3.2 Edukacja ogólna, pod działanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt znalazł się na  8 miejscu na liście rankingowej projektów wybranych do dofinansowania zdobywając 110,75 pkt gdzie łączna liczba wniosków to 118. Całkowita wartość projektu 6,5 mln zł , dofinansowanie 6,2 mln zł. W ramach projektu zrealizowane zostaną zajęcia dodatkowe: z języka angielskiego, z przedmiotów przyrodniczych i matematyki, z informatyki. Ponadto w ramach projektu przewidziano doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych. Dzieci i młodzież uczestnicząca w projekcie będzie mogła wziąć udział w zajęciach pozaszkolnych w Centrach Nauki Eksperyment i Hewelianum, przewidziano również wyjazdowe edukacyjne programy wakacyjne dla uczniów. Zostanie zakupiony również sprzęt komputerowy, tablice interaktywne, rzutniki multimedialne, laboratoria szkolne chemiczne, fizyczne, nauk przyrodniczych wyposażone zostaną w pomocy dydaktyczne (mi.n mikroskopy z kamera USB, teleskopy, tellurium) , wyposażone zostaną pracownie językowe.

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content