Search
Close this search box.

Projekt – Program współpracy Gminy Puck na 2015 rok z organizacjami pozarządowymi

PROJEKT – Program współpracy Gminy Puck na 2015 rok z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Pobierz

Otwiera się w nowym oknie

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty: