Proponowany porządek obrad LIV sesji Rady Gminy Puck – 05.07.2018r.

Proponowany porządek obrad LIV sesji Rady Gminy Puck - dnia 05 lipca 2018 roku_01

Wybierz interesujący układ