• Gmina
  • Przebudowa drogi Strzelno – Łebcz – Swarzewo

Przebudowa drogi Strzelno – Łebcz – Swarzewo

Planowana jest dalsza czasowa zmiana organizacji ruchu – Etap II na trasie Łebcz-Swarzewo – obejmuje ona odcinek od ul. Polnej w Łebczu do początku zabudowy na ul. Pomieczyńskiego w Swarzewie.

Przewidywany termin wprowadzenia czasowej zmiany organizacji ruchu drogowego: od 07 marca do 30 listopada 2023 r.

W związku zakresem prac koniecznych do wykonania w celu realizacji budowy drogi zaprojektowano oznakowanie umożliwiające Wykonawcy zrealizować zadanie w możliwie krótkim terminie. Etap II będzie odbywał się przy wprowadzeniu zakazu ruchu w obu kierunkach. Dopuszcza się ruch dla mieszkańców, dla których zamknięty odcinek drogi stanowi jedyny możliwy dojazd do ich nieruchomości w godzinach 17.00 – 8.00. Na koniec dnia roboczego Wykonawca zapewni dojazd do nieruchomości które mają dostęp wyłącznie z terenu budowy.

Dojazd do ulic krzyżujących się z budowaną drogą jest zapewniony poprzez istniejące drogi lokalne od strony drogi powiatowej nr 1509G Łebcz – Władysławowo. W tym etapie nie będzie zamknięta droga gminna ul. Pomieczyńskiego na odcinku zabudowanym.

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

plakat POmorskie z Ukrainą
Skip to content