Przewodnicząca Rady

Przewodniczącym Rady Gminy Puck VII Kadencji na lata 2014 – 2018 wybrana została:


Przewodnicząca Rady

Anna Pomieczyńska

Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowe Porozumienie Gminy Puck
Zamieszkała: Swarzewo

 

KOMPETENCJE PRZEWODNICZĄCEGO

Przewodniczący Rady wyłącznie organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady,
a w szczególności:

  1. zwołuje Sesję Rady
  2. przewodniczy obradom
  3. czuwa nad sprawnym przebiegiem sesji
  4. kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady
  5. zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał
  6. podpisuje uchwały Rady
  7. czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych
    ich mandatu.

Przewodniczący jest upoważniony do reprezentowanie Rady na zewnątrz oraz koordynuje
z ramienia Rady prace Komisji Rady.

Wybierz interesujący układ