• Gmina
  • PRZYPOMINAMY O ORGANIZACJI PRACY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU

PRZYPOMINAMY O ORGANIZACJI PRACY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU

Zgodnie z nowym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii, informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Pucku nie zmienia dotychczasowej organizacji pracy. Ośrodek nieprzerwalnie prowadzi swoją pracę zgodnie z wytycznymi ujętymi w powyższym rozporządzeniu, ograniczając jedynie bezpośredni kontakt z klientami. W przypadkach koniecznych, pracownicy socjalni oraz asystenci rodziny docierają do rodzin, gdy wymaga tego dana sytuacja. Realizowane są również w ciągłości usługi opiekuńcze dla klientów Ośrodka. Zawieszono jedynie realizację specjalistycznych usług opiekuńczych.

W dalszym ciągu zalecamy kontaktowanie się z pracownikami Ośrodka telefonicznie, przez zostawianie korespondencji w skrzynce podawczej przy wejściu do siedziby Ośrodka, przez operatora pocztowego oraz załatwianie spraw elektronicznie, przez: ePuap, portal Empatia, PUE ZUS lub systemu bankowości internetowej.

Prosimy  o rozwagę i stosowanie się do komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego
i Ministra Zdrowia. Wspólnie minimalizujmy ryzyko zakażenia.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku

Iwona Rumanowska

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content