• Gmina
  • SKRZYNKA PODAWCZA NA DOKUMENTY DLA KLIENTÓW GOPS W PUCKU

SKRZYNKA PODAWCZA NA DOKUMENTY DLA KLIENTÓW GOPS W PUCKU

W związku z ograniczeniem bezpośredniego dostępu do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku ze względu na ograniczenie ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, informujemy że przed wejściem do Ośrodka, przy ul. 10 Lutego 38 w Pucku, znajduje się skrzynka podawcza, przeznaczona do składania urzędowych dokumentów, wniosków, pism i innej korespondencji.
Ta forma składania dokumentów nie jest przeznaczona na pisma wymagające potwierdzania tożsamości adresatów, nie pozwala na uzyskanie potwierdzenia wpływu korespondencji.
Ze względu na bezpieczeństwo ochrony danych osobowych prosimy o korzystanie ze skrzynki w godzinach pracy Ośrodka i składanie dokumentów w zaklejonych kopertach. Jednocześnie informujemy, że skrzynka podawcza znajduje się na obszarze Ośrodka objętym monitoringiem i dokumenty są wyjmowane na bieżąco w ciągu dnia. Składanie dokumentów w innej formie lub po godzinach pracy Ośrodka odbywa się na odpowiedzialność nadawcy.
Ponownie zachęcamy klientów do korzystania z elektronicznych form składania dokumentów i zdalnego kontaktu z Ośrodkiem. Przypominamy telefoniczne dane kontaktowe do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku:
tel. 58 675 46 75 – Dyrektor
58 675 46 71, 58 675 46 72, 58 675 46 73 – świadczenia rodzinne i wychowawcze
58 675 46 82 – fundusz alimentacyjny/ świadczenia rodzinne i wychowawcze
58 675 46 74 – księgowość
58 675 46 76 – sekcja świadczeń z pomocy społecznej, Karta Dużej Rodziny
58 675 46 81 – sekretariat, kadry
58 675 46 77, 58 675 46 79, 58 572 03 44 – pracownicy socjalni
fax: 58 675 46 80
e-mail: gopspuck@onet.pl
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku
Iwona Rumanowska

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content