Referat Finansowo-Budżetowy

Skarbnik Gminy

Z-ca Skarbnika

Inspektor ds. księgowości budżetowej

Samodzielny Referent ds. księgowości budżetowej 

Inspektor ds. opłat i podatków

Podinspektor ds. opłat i podatków 

Inspektor ds. księgowości podatkowej

Sam.Referent ds.księgowości podatkowej

Inspektor ds. obsługi kasy

Młodszy referent ds. rozliczeń wody

 

Wybierz interesujący układ