Regionalny Konkurs Grantowym Programu Równać Szanse

Fundacja Nauka dla Środowiska jako Operator na region północno ? zachodni serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse

oraz aplikowania o dotację.

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży  ogłasza Regionalny Konkurs Grantowy (RKG) dla lokalnych organizacji pozarządowych, gminnych domów kultury i bibliotek oraz nieformalnych grup dorosłych (które chcą założyć organizację pozarządową), z małych miejscowości do 20 000 mieszkańców.

W konkursie można otrzymać dotację  w kwocie 8 500 PLN  na projekty trwające minimum 6 miesięcy, realizowane ze stałą grupą młodych w wieku 13-19 lat.

Celem Regionalnego Konkursu Grantowego jest wsparcie projektów, które rozwijają u młodych ludzi umiejętności wykorzystania tego, co może im sprzyjać w nich samych i otaczającym środowisku, oraz umiejętności zjednywania sobie innych podczas pracy w grupie i realizacji wspólnych celów.

Zakończenie naboru wniosków – 7.10.2019 r.  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 18 listopada 2019 r. na stronie internetowej: www.rownacszanse.pl.

 

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content